Profil

Vážení přátelé,
obrazy, které vytvářím, mají mnoho skrytých prvků - poselství, které mohou být rozpoznány díky různému nahlížení na mé obrazy z hlediska vizuálního - vzdálenost, úhel a světlo.

Přeji Vám všem, abyste v nich objevili co nejvíce poselství, která mají být Vámi objevena.

Hany Antoninova

HANY ANTONINOVA

zakladatelka unikátní metody léčení zvukem a barvou