Vznik Rajských obrazů


Jak vzniká Rajský obraz


NOC V RÁJI, Hany Antoninova, akryl, 96/196 cm, 2019
NOC V RÁJI, Hany Antoninova, akryl, 96/196 cm, 2019

Jednotlivé fáze obrazu mají přesně stanovený čas jak dlouho zrají. V průběhu tohoto zrání se vytváří energetické barevné pole obrazu se všemi kódy, které jsou potřebné pro podvědomé přijímání barevné informace.


Pokud se jedná o léčivý obraz na zakázku, vytvářím většinou menší kolekce, které spojuje společné téma. Je to
z toho důvodu, že každé "onemocnění" má konkrétní energetický vzorec - jasnou matematicko-geometrickou strukturu zátěžových energií, kterou je nutné nejdříve rozklíčovat. Metodologie Hlubinné harmonizace, kterou jsem vytvořila, poskytuje základní soubor metod díky nimž je možné provést hlubokou analýzu příčiny potíží - nemoci. Tyto metody jsou velmi přesné a dokáží odhalit složitou strukturu osobních a rodových předpokladů. 


Jsem autorka, která získává inspiraci v meditaci a hudbě

Můj umělecký vývoj úzce souvisí s mým vývojem duchovním a vztahovým.

K obrazové tvorbě mě přivedl můj blízký člověk, který mi byl poradcem, oporou  i "duchovním dvojčetem" a otevřel mi oči.

V prvních letech tvorby jsem prošla velkou proměnou - přes jednotlivá tvůrčí období, která jsou vždy něčím charakteristická, až po vstup do současné tvorby Rajských obrazů.

Jsou mými vzpomínkami, ale i budoucími vizemi ze světa, odkud pocházím.

H. A.