O Orientu

Navozením atmosféry pohádek Tisíce a jedné noci se představuje volná kolekce "O ORIENTU". Celé dílo, které obsahuje dvě rozměrově velká plátna a pět pláten menších, je oslavou umění v jeho základních dvou projevech - v malířství a v hudbě.Pohádky Orientu (detail obrazu), 130/98 cm, acryl
Pohádky Orientu (detail obrazu), 130/98 cm, acryl


První část - obrazy Pohádky Orientu a Malíř jsou fenomenálním zachycením interiérové scény, včetně detailu - který jakoby vystoupil
z plátna. Od východu na západ v něm můžete spatřit celá poselství malířů a jejich modelů /modelek/, jež byly často milenkami zobrazovanými na plátnech. Celé generace malířů hledaly dokonalou formu umění - malířství v zobrazování nahé krásy ženy, mnozí však netušili, že opravdová krása se dá zachytit pouze v určitý okamžik, který je "nehmotného charakteru", a proto milenecké vazby spíše tato díla oslabovala. V marném hledání přes spojení muže a ženy
v nevhodně voleném období nebo okamžiku, většina z takto "omámených umělců" dokonce mohla přijít o svou uměleckou vnímavost - určitou vývojovou pozici, pokud nerozpoznali nástrahu připravenou již na úrovních duchovních, duchovní terminologií řečeno: touto hmotnou spojnicí vybočili ze své duchovní cesty.


Duchovní vývoj člověka je neodmyslitelně spjat s vývojem uměleckým, protože výsledné VÝTVARNÉ umělecké dílo je tvůrčím dílem duše /přirozeně ženská část/ a u mužů také ducha /přirozeně mužská část/. Proto se dá předpokládat, že muži jsou na své duchovní cestě v kombinaci s uměleckou tvořivostí (v malířství) ohroženější. Důvodem je intervence určitých sil, jejichž cílem je lidstvo spíše odvádět od přirozené cesty - např. od přirozených způsobů léčení apod. za jednoznačným účelem sebeobohacení /energeticky nebo hmotně/.

(komentář autorky)
Malíř, 65/54 cm, acryl
Malíř, 65/54 cm, acryl
Hudba Orientu, detail - střed obrazu
Hudba Orientu, detail - střed obrazu

HUDBA ORIENTU

DRUHÁ ČÁST - OBRAZY HUDBA ORIENTU A HUDEBNICE

Šeří se. Pozvolna přichází vlahý večer. Hudebníci se připravují na produkci, budou znít verše, zpěvy i krásná orientální hudba - k tanci nebo k poslechu.

Tato mimořádná syntéza obrazů s hudební tematikou je oslavou hudby (která je ve svém tonálním pentatonickém základu přirozeně léčivá)
a hudebních nástrojů (které do Evropy přišly
z Dálného východu).

Hudebnice, 65/54 cm, acryl
Hudebnice, 65/54 cm, acryl

Obraz Hudebnice je detailním ztvárněním jedné z postav, které zajišťují hudební vystoupení. O jejím původu není nic známo...vše záleží na Vaší fantazii.


Už se setmělo a zábava je v plném proudu. Na velkém plátně (stejného rozměru jako Pohádka Orientu), které Vám zde nabízím v detailech, aby bylo malbu možné lépe analyzovat v jednotlivých poselstvích, vidíme dobře se bavící hlouček lidí a také hudebníky. Tito hudebníci jsou jednak interpreti uměleckého hudebního díla, ale také symboly určitých hudebních dovedností - pozic: skladatel, interpret zpěvák, interpret na hudební nástroj, dirigent.. Tyto pozice - role neodmyslitelně k hudbě patří. Samozřejmě, jejich vznik souvisí zejména s evropským zařazením do hudebního průmyslu (jako např. dirigent, cca od konce 18. stol. - se vznikem veřejných koncertů). Ale například i rovnoprávnost mužů a žen v možnostech vzdělání, seberealizace apod. - téma genderu je zde naznačeno obsazením kvarteta. 


Co se týče tohoto velkého plátna, je ovšem i zde určitá nadčasová otázka - hudba propojuje v čase, elementárně je hudba v základu velmi související s projevem ducha, je tedy silným komunikačním prvkem. Nechme si zdát sen v barvách této úžasné hudební noci, kterou propojuje interiér palácových komnat s obrazy Pohádky Orientu a Malíř. Pokud objevíte v obraze poselství týkající se starých civilizací, tato podoba není náhodná.

(komentář autorky)