Hudba Time for love


CD1: Time for love - Intuitive Concert

CD2: TIME FOR LOVE (Theme)Obě tato CD byla nahrána živě bez přípravy v Praze.
Prostoupila mnou univerzální tvořivá síla a láska, která vedla můj prstoklad.

Tato unikátní hudba je vícedimenzionální, kvantově prostorová.
Je bránou do velkého opravdového světa naší vnitřní věčné existence.

CD1 Time for love - Intuitive concert

  • Hlubinná harmonizace mezilidských vztahů. Hudba očišťuje všechny komunikační úrovně člověka, sjednocuje je a dokonale harmonizuje. Propojuje tak úroveň vědomou, podvědomou, nevědomou a nadvědomou do absolutní jednoty.

    Na CD Time for love - Intuitive Concert jsou dvě vývojové fáze jednoho obrazu (Milenci v ohni). Tyto fáze znázorňují zrání jakéhokoli vztahu, od počátečních náznaků komunikace až po hluboký cit.


Nová žena se zrodila a vstupuje na Zem. Její příchod je veliký. Mění vše pokřivené a narovnává ho do pravé podoby. Transformuje se komunikace a všichni duchové začínají plnit své primární úkoly. Je silná a neohrožená. Přináší znovuzrození elementů do hmotné podstaty. Všechno hmotné jí vzdává hold. Stala se PramatkouCD2 Time for love (Theme)

  • Speciální nahrávka směřující člověka k absolutnímu odpuštění sobě i druhým.

    Na tomto CD je ilustrace z obrazu Galaktický polibek. Jedná se o hlubinné léčení barvou a zvukem zároveň. Tato hudba otevírá srdce a hojí rány díky propojení účinků barevných a hudebních vibrací.


Pramatka vstupuje na Zem se všemi svými světelnými energiemi. Všechno a všechny obklopuje její láskyplné fluidum. Přichází s ní i její děti. Adam a Eva si odpouští, odpouští si flora i fauna. Všichni se těší do jejího Nového světa.