Christmas bells

Album Christmas bells je pokračováním láskyplného vyznání v hudbě, které přišlo na cd Svět se točí...(když se dívám do Tvých očí)

Patří jako bonusové CD k tomuto celému projektu a je tedy i ovlivňováno velkou silou básní baltických básnířek, které jsou slovním klíčovým prvkem celého projektu.


Cd Christmas Bells je samostatně neprodejné, dá se získat jako bonusové cd v harmonizačním setu v E-shopu

NOČNÍ VÍTR

V polospánku tě vnímám zase,
mých vlasů jsi se dotkl právě
a jejich tmu jsi zvlnil hravě,
půlnoční větře.

Půlnoc - mé srdce těžkne v čase,
ty se však vznášíš nevšímavě,
jak ptáček hopsáš po mé hlavě,
půlnoční větře.

Kéž by už tíseň zklidnila se
a ty se rozlét po dálavě,
volaje úsvit naléhavě,
půlnoční větře.


Obraz PŮLNOČNÍ VÍTR, Hany Antoninova, akryl, 2020.

Schovaná do Slunečnice a oděna půlnočním větrem projíždím krajinou mého milého. Všude je ticho a zdánlivý klid spánku, všechno konejší a ochraňuje můj půlnoční vítr.


Půlnoční vítr přinesl album Christmas Bells

Vánoční příběh začíná zde. Z nebe se snášejí čerstvé sněhové vločky, do tiché a pokorné krajiny, očekávající příchod Krista, se line požehnání a zvuky zvonů z nedalekého chrámu.
Velká láska, na kterou jsme všichni tak čekali, už přichází.

BEZESNÁ NOC

Nemohu usnout. Je mi líto spát,
neboť dnes štěstím točí se mi hlava,
co člověka tak často nepotkává.

Ať noc jde dále cestou svou,
já budu svítit, mně se nechce spát....
Ať hvězdy k ránu poblednou,
ať východ přes okno mi oči spaluje...

Nemůže prostě spát, kdo miluje!

CHRISTMAS BELLS
bonusové album projektu SVĚT SE TOČÍ...

"Je ve tvých očích něco z nekonečna" (jak říká báseň Tvé oči). Už vím, co to je. Je to velká láska..

Jsem šťastná, že toto album vzniklo. 

Dlouholeté úsilí přineslo toto velmi pozitivně laděné CD, které potěší děti i dospělé. Přes hodinu hudby je velkým vánočním příběhem putování hvězdy, která přináší lidem velkou lásku.

Díky velké práci celého realizačního týmu jsme vytvořili krásnou zimní hudební pohádku, která hraničí s muzikálem.

Toho album stojí zato slyšet i "na sluchátka", protože v některých skladbách jsou použity binaurální audio soubory vysoké kvality (tzn. zvuk je nahráván pomocí speciální figuríny, která má integrované mikrofony v "uších", a výsledný efekt je v podstatě něco jako 3D zvuk. Plný efekt se ale uplatní jen ve sluchátkách!)
Tyto zvukové stopy způsobí, že se ocitáte "naživo" uprostřed atmosféry dozvuků půlnoční štědrovečerní mše, zapalujete vánoční svíčku a procházíte se zimní krajinou, kde jsou slyšet noční ptáci, padání zmrzlého sněhu, chůze ve sněhu., mužský a ženský dech, ruch lidí na náměstí a další. V některých pasážích se nám při poslechu konečného masteringu až "tajil dech".

Přeji vám plný poslech.

H.A.

Obraz KOLÉBKA NOCI, Hany Antoninova, akryl, 2020.

Uprostřed kolébky noci jsem našla záři - pootevřené dveře a z nich vycházející jasné světlo. Vstupuji ... a svět se točí... za zvuků christmas bells.

TVOU LÁSKU, LÁSKO, MILUJI

Tvou lásku, lásko, miluji a jsem
modlitbou k tobě, s níž teď rozechvěle,
vítám tě na hradbách jak svého Spasitele
tváří v tvář lásce tvé s nadšeným úžasem.

Ne, nechci slavit tě pokornou fontánou,
mořem jdu v ústrety a smete tě má vlna.
V mých bliznách zažehneš silici oddanou
a růže má je tvého slunce plná.

Tvou lásku, lásko, miluji. A ty
mne miluješ zas tebe milující.
Než žízní rozeschnou mé rozdychtěné rty,

ty živou vodu svou mi podáš ve sklenici,
ústy se přisajem k stejnému nápoji
a stesk i radost tvou proměním ve svoji.

Křest alba Christmas Bells v Praze
(prosinec 2020, bez účasti autorky)